Læsning del 2

…et Par mørke store Øjenhuler, han var advaret; saa gav Sophus Gas og pressede sig op paa Siden af ham, Vejen var fri, bred nok og banet, han gav mere Gas og følte nu at maskinen gik det den kunde taale paa Landevej, den slangede ejendommeligt under ham, som om det umaadelige Motorpres føltes paalangs igennem den, selv lange Ujævnheder i Vejen slog mod Hjulene som Hammerslag, alt føg og blev Strimer; men Sophus kom ikke forbi, han gav Gas i Bunde, Spjældet gabaabent, Føreren i Vognen ved Siden af smilede og bøjede sig lidt sammen, en Bevægelse der forraadte at han traadte paa Speederen, langsomt arbejdede Vognen sig forrest med Motorcyklen ved Siden, og Afagmanden var fræk nok til at smile til Vira paa Bagsædet…

Sophus mente endda han skulde have taget ham, men forude var et Sving, og risikere Vejkanten i denne Fart turde han ikke, han lod Vognen gaa frem og lagde sig bagved den, samlede Kræfter, ligesom byggede Farten ind i sig og gjorde den gammel, for den havde varet længe nu, han saa paa Speedometret, Viseren vibrerede mellem 80 og 90, og de gik endda meget under den Fart de havde holdt Side og Side. Vognen foran rokkede uhyggeligt paa Vejen, som om man hvert Øjeblik kunde tænke sig den springe ud af Vejbanen og til Himmels, man saa Fjedrene give sig under Karrosseriet, Ujævnheder i Vejen tog den med smaa haarde Nik – udebgribeligt at han turde holde den Fart med saa lille en Vogn! Det gik ned ad Bakke, og Sophus holdt sig klogeligt tilbage, lod den anden faa et Forspring, først naar det gik opad Bakke igen, havde han en Chance for at tage den tungere Vogn. Da Terrænet hævede sig igen gik han frem og lagde sig lige bag Vognen, Føreren vendte sig og smilede, de saa hans mørke Øjenhuler og en lang dobbelt Rad Tænder, og Sophus svor: ja! Og saa skred Duellen frem.

Det var imidlertid bleven en høj, dejlig Sommermorgen, Fyn blottede sine grønne Yndigheder, Blomsterne gyngede i Grøfterne, og Luften var fuld af hvide Sommerfulge, saa mange at det lignede et helt Snevejr, foran paa Viras Støvfrakke satte de sig fast, blev klinet imod i Trækken fra Farten, der var saa stærk at den pressede Munden op, hvis man ikke hele Tiden med Magt holdt den lukket. Men Sophus og Vira saa ikke meget til Fyn, de var nødt til at lukke Øjnene næsten for den Regn af Støv og Sten der kom fra Vognen foran. Det var bogstavelig som om Baghjulene udskød Grus, Luften var en flyvende Masse af fint bidende Støv der piskede i Ansigtet, som om man kom imod det en Orkans Hastighed, det var som at køre i en Strøm af Sand udskudt af en Kanon. Længe holdt man det ikke ud, Sophus gik frem endnu en Gang og pressede sig op paa Siden af Afagmanden…

Og da skete der det der kan ske naar en Motorcykelist drister sig til at køre om Kap med et Automobil, Føreren paa Vognen grinte og lod Masken falde, det var Døden, han svingede ud i venstre Side af Vejen et gement Trick af en Motormand, naar man vil forbi ham, men ikke ukendt, og Sophus blev tvunget af Vejbanen ud mod Grøften, hvor Grønsvær og løst Sand lurer paa Motorcyklisten, han følte den bundløse Fornemmelse under Sædet man har naar Baghjulet skrider, greb for Livet i Styret, og styrtede.

Han og Vira fik det aldrig at vide. Maskinen sprang lige op i luften i den sindsvage Fart, kom ned igen med et Brag, og rullede, ned, ned, ned, lige ned i Underverden.

I det samme tørnede Færgen med et Bump mod Bolværket, Karons gamle sorte Pram, der er slidt og ser ud som Snegleslim indeni, Karon var præcis, han var sagt til netop til den og den Tid, og det passede, ligesom Færgen lagde til Land, rullede og rullede to Skikkelser ned ad den skraa Bred, ned, ned, ned, og endte med et Dunk i Bunden af Færgen.

Og Karon lo, haa, haa, haa, saa det svarede igen ovre fra den anden Bred af Floden, et Brøl af genlyd som naar Isbjerge kalver i en Fjord. Saa svang han Stagen rundt og stødte fra, rask Forretning, og førte Sophus og Vira over.

Jo, de naaede Færgen.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s